ရှေ့တန်းမှမြစ်ဆုံကာကွယ်သူများမမေ့နိုင်သောဖောက်ဖျက်ခံကတိကဝတ်များ