ဟူးေကာင္းေဒသခံေတြ မိမိတုိ႔ လယ္ယာေျမျပန္လည္သိမ္းယူတဲ့ ‘စားက်က္ေျမသတ္မွတ္ျခင္း’ လႈပ္ရွားမႈ စတင္ေနၿပီ ျဖစ္ပါတယ္

ဖားကန္႔ ကုေဋႏွစ္ျခင္းခရစ္ယာန္ဘုရားေက်ာင္းဝင္းထဲ တပ္မေတာ္သားေတြဝင္လာၿပီး အမ်ိဳးသား ၄ ဦးကုိ အျပစ္မဲ့ ဖမ္းဆီးရုိက္ႏွက္ခဲ့တယ္လုိ႔ ေျပာပါတယ္။
.
လီဒုိလမ္း၊ ဖားကန္႔လမ္းဘက္ကုိ တပ္မေတာ္က စစ္အင္အား တစ္ဖန္ျပန္လည္ ျဖည့္တင္းလာတဲ့အတြက္ တုိက္ပြဲ ျပင္းထန္လာႏို္င္တယ္လို႔ ေဒသခံေတြက ေျပာဆုိပါတယ္။
.
#တုိင္းရင္းသားဘာသာ (TV) သတင္းအစီအစဥ္
ကခ်င္ဘာသာ (ေအာက္တုိဘာလ ၂၁၊ ၂၀၁၇)