ခါကာဘိုရာဇီ အမ်ိဳးသား ဥယ်ာဥ္ တိုးခ်ဲ့မည့္ အစီအစဥ္ ေဒသခံမ်ား ကန႔္ကြက္ ဆႏၵျပမည္

ကခ်င္ျပည္နယ္ရွိ ခါကာဘိုရာဇီ အမ်ိဳးသား ဥယ်ာဥ္ ေတာင္ပိုင္း ထပ္မံ တိုးခ်ဲ့မည့္ အစိုးရ၏ အစီအစဥ္ကို သေဘာ မတူသျဖင့္ ေဒသခံမ်ားက ကန႔္ကြက္ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ၾကမည္ဟု သတင္း ရရွိသည္။

ကခ်င္ျပည္နယ္ ပူတာအိုခရိုင္ ပူတာအိုၿမိဳ႕၊ ေနာင္မြန္ၿမိဳ႕ ႏွင့္ မခ်မ္းေဘာ့ၿမိဳ႕တို႔ အတြင္းရွိ သစ္ေတာ ဧရိယာ ၈၉၅,၀၄၀ ဧက၊ စတုရန္းမိုင္ အားျဖင့္ ၁၃၉၈ ဒသမ ၅ မိုင္ရွိ အက်ယ္အဝန္းကို ခါကာဘိုရာဇီ အမ်ိဳးသား ဥယ်ာဥ္ ေတာင္ပိုင္း အျဖစ္ အစိုးရ က ထပ္မံ တိုးခ်ဲ့ရန္ စီစဥ္ေနေၾကာင္း သိရသည္။

ရဝမ္ စာေပႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ ေကာ္မတီ (မခ်မ္းေဘာ့) အတြင္းေရးမႉး ဦးေဖရန္က စက္တင္ဘာလ ၂၈ ရက္တြင္ ကန႔္ကြက္ ဆႏၵျပၾကမည္ ျဖစ္သည္ဟု ေျပာသည္။

“၂၈ ရက္မွာ က်ေနာ္တို႔ မခ်မ္းေဘာ့မွာ လူအင္အား ႏွစ္ေထာင္ နဲ႕ စီတန္း လွည့္လည္ ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ပါမယ္။ ၂၈ ရက္ မွာ ပူတာအို နဲ႕ မခ်မ္းေဘာ့ က နာရီပိုင္းပဲ ျခားမယ္။ ေနာင္မြန္ကေတာ့ ေနာက္ရက္မွာ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္မွာပါ။ သူတို႔ ၿမိဳ႕နယ္ ေတြ အသီးသီးမွာ ဆႏၵျပၾကပါမယ္။ ခြင့္ျပဳမိန႔္လည္း တင္ထားတာ ရထားၿပီးပါၿပီ” ဟု ဦးေဖရန္က ေျပာျပ သည္။

ကန႔္ကြက္ ဆႏၵျပသည့္ ေန႕တြင္ လူအင္အားျဖင့္ ၿမိဳ႕ကို ပတ္ၿပီး ခါကာဘိုရာဇီ အမ်ိဳးသား ဥယ်ာဥ္ ေတာင္ပိုင္း တိုးခ်ဲ့ ျခင္း ကို မလိုလားေၾကာင္း ဆိုင္းဘုတ္မ်ား ကိုင္ၿပီး ေႂကြးေၾကာ္သံမ်ား ေအာ္ကာ ကန႔္ကြက္သြားမည္ဟုလည္း ဦးေဖရန္ က ေျပာသည္။

ဦးေဖရန္က “ဘာ့ေၾကာင့္ ကန႔္ကြက္လဲ ဆိုေတာ့ က်ေနာ္တို႔ ေဒသက အမ်ားပိုင္းက ေတာေတာင္ကို မွီခိုၿပီး ဝမ္းစာေရး ကို ေျဖရွင္းရတာျဖစ္လို႔ ဒီေဒသမွာ ကမာၻ႔ အေမြအႏွစ္အျဖစ္ လုပ္ဖို႔ လုပ္တာေတာ့ မလုပ္သင့္ဘူး။ မလုပ္ၾကပါနဲ႕ ဆိုတဲ့ ရည္႐ြယ္ခ်က္ နဲ႕ ကန႔္ကြက္တာပါ” ဟု ေျပာဆိုသည္။

ခါကာဘိုရာဇီ အမ်ိဳးသား ဥယ်ာဥ္ ေတာင္ပိုင္း တိုးခ်ဲ့နယ္ေျမအား ကမာၻ႔အေမြအႏွစ္ နယ္ေျမအျဖစ္ သတ္မွတ္နိုင္ရန္ ရည္႐ြယ္ထားသည္ဟူသည့္ ေၾကညာခ်က္ကို သယံဇာတႏွင့္ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး ဝန္ႀကီးဌာနက ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ ၂၇ ရက္က အမိန႔္ေၾကာ္ျငာစာ အမွတ္ (၁၀၃/၂၀၁၇)ျဖင့္ ထုတ္ျပန္ထားသည္။

တိုးခ်ဲ့မည့္ ဧရိယာအတြင္း ေဒသခံမ်ား၏ လယ္ေျမ၊ ယာေျမတခ်ိဳ႕လည္း ပါဝင္ၿပီး ေဒသခံမ်ား အသက္ေမြး ဝမ္းေက်ာင္း ျပဳလုပ္ေနသည့္ ေတာေတာင္ ဧရိယာမ်ား ပါဝင္သည္ဟု ဦးေဖရန္က ေျပာသည္။

ဦးေဖရန္က “အရင္ေခတ္က ဥယ်ာဥ္ စသတ္မွတ္တုန္းက ဌာေန တိုင္းရင္းသားေတြ ေတာ္ေတာ္ေနထိုင္ဖို႔ ခက္သြား တယ္။ ဟိုအေကာင္ မသတ္ရ၊ ဒီအေကာင္ မသတ္ရ၊ တားျမစ္ခ်က္ေတြ မ်ားေတာ့ ဒီေတာေတာင္ကိုပဲ မွီခို ေနထိုင္ ေနတဲ့ သူေတြအတြက္က်ေတာ့ ေတာ္ေတာ္ေလး အေနရခက္တဲ့ အေျခအေနေတြ ႀကဳံရဖူးတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ ခုတိုးခ်ဲ့ သတ္မွတ္ရင္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမွာ အခက္အခဲေတြ ႀကဳံရေတာ့မွာ” ဟု ဆိုသည္။

ပူတာအိုၿမိဳ႕၊ ေနာင္မြန္ၿမိဳ႕ႏွင့္ မခ်မ္းေဘာ့ၿမိဳ႕တို႔သည္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး ခက္ခဲသျဖင့္ စားသုံးကုန္ ေဈးႏႈန္းမ်ား ကလည္း သာမန္ေဈးထက္ ၂ဆ ၊ ၃ဆ ခန႔္ ျမင့္ၿပီး ေဒသခံမ်ား အတြက္ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းလည္း မရွိသျဖင့္ ေတာေတာင္မ်ားတြင္ ေဆးျမစ္ရွာျခင္း၊ ေတာေကာင္ လိုက္ျခင္းျဖင့္သာ အမ်ားစုက အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း ျပဳၾက သည္။

ခါကာဘိုရာဇီ အမ်ိဳးသား ဥယ်ာဥ္အား ၁၉၉၈ ခုႏွစ္မွ စ၍ စစ္အစိုးရက ေဂဟစနစ္ႏွင့္ ဇီဝမ်ိဳးစုံမ်ိဳးကြဲမ်ား သစ္ေတာႏွင့္ ေတာရိုင္းတိရစာၦန္မ်ား ထိန္းသိမ္းရန္ အတြက္ အမ်ိဳးသား ဥယ်ာဥ္ အျဖစ္ သတ္မွတ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ေဒသခံမ်ား၏ ေျပာဆိုခ်က္မ်ားအရ ၁၉၉၈ ခုႏွစ္တြင္ အမ်ိဳးသားဥယ်ာဥ္အျဖစ္ စတင္ သတ္မွတ္စဥ္က ၎တို႔၏ စားဝတ္ေနေရးကို အကူအညီေပးမည္ဟု ေျပာဆိုခဲ့ေသာ္လည္း အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေပးခဲ့ျခင္း မရွိသည့္အျပင္ သစ္ေတာႀကိဳးဝိုင္းမ်ား အတြင္း ေတာေကာင္ ရွာေဖြျခင္း၊ ေဆးျမစ္ ရွာေဖြျခင္းမ်ား ေတြ႕ရွိပါက သက္ဆိုင္ရာ ဥပေဒမ်ား ျဖင့္ ေထာင္ဒဏ္ ခ်မွတ္သည္အထိ တရားစြဲဆို ခံရျခင္းမ်ား ရွိသည္ဟု သိရသည္။

ခါကာဘိုရာဇီ အမျိုးသားဥယျာဉ် တောင်ပိုင်း တိုးချဲ့မည့် အစီအစဉ်အပေါ် ဒေသခံ တသောင်းကျော် က ကန့်ကွက် လက်မှတ် ထိုးပြီး အစိုးရ ဌာနဆိုင်ရာများကို တင်ပြထားသည်ဟုလည်း ဆိုသည်။
လက်ရှိတွင် ခါကာဘိုရာဇီ အမျိုးသားဥယျာဉ်၏ စုစုပေါင်း ဧရိယာမှာ ၉၄၂၀၈၀ ဧက ရှိပြီး စတုရန်းမိုင်အားဖြင့် ၁၄၇၂ မိုင် ကျယ်ဝန်းကြောင်း သိရသည်။

ကခ်င္ျပည္နယ္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာ ခက္ေအာင္က “က်ေနာ္တို႔ ျပည္နယ္ အေနနဲ႕ ခါကာဘိုရာဇီ ဥယ်ာဥ္ကို UNESCO ထဲမွာ Natural Heritage (သဘာဝ အေမြအႏွစ္) စာရင္း ဝင္ေအာင္လုပ္ဖို႔ ရည္႐ြယ္တယ္” ဟု ဧရာဝတီကို စက္တင္ဘာလ ၂၁ ရက္က ေျပာဆိုထားသည္။

တကမာၻလုံးတြင္ ယဥ္ေက်းမႈ အေမြအႏွစ္ (Cultural Heritage ) စာရင္းဝင္ ၅၀၀ ေက်ာ္ရွိၿပီး သဘာဝ အေမြအႏွစ္ စာရင္းဝင္ ၂၀၀ ေက်ာ္သာ ရွိေၾကာင္း၊ ထို ၂၀၀ ေက်ာ္ စာရင္းတြင္ ခါကာဘိုရာဇီ အမ်ိဳးသားဥယ်ာဥ္ကို စာရင္းဝင္နိုင္ ရန္ ကခ်င္ျပည္နယ္ အစိုးရ အေနျဖင့္ ႀကိဳးစားေနသည္ဟုလည္း ေဒါက္တာ ခက္ေအာင္က ေျပာသည္။

ကခ်င္နိုင္ငံေရး ပါတီမ်ား ညွိႏွိုင္း ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ေရး ေကာ္မတီ (KPCC)ကလည္း ဌာေန တိုင္းရင္းသားမ်ား၊ ေဒသ ခံမ်ားႏွင့္ စနစ္တက်တိဳင္ပင္ကာ သေဘာထား ေကာက္ယူျခင္း မရွိဘဲ အမ်ိဳးသား ဥယ်ာဥ္ ေတာင္ပိုင္းအား တိုးခ်ဲ့ၿပီး ကမာၻ႔သဘာဝ အေမြအႏွစ္ နယ္ေျမအျဖစ္ သတ္မွတ္ရန္ သယံဇာတႏွင့္ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္း ေရး ဝန္ႀကီးဌာနမွ ေဆာင္႐ြက္ေနျခင္းကို အေကာင္အထည္မေဖာ္ဘဲ လုံးဝ (လုံးဝ) ရပ္ဆိုင္း ထားေစလိုသည္ဟု စက္တင္ဘာလ ၁၈ ရက္က သေဘာထား ထုတ္ျပန္ထားသည္။

ကခ်င္ျပည္နယ္ရွိ ျပည္ေထာင္စု ႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ပါတီ၊ တိုင္းရင္းသား စည္းလုံးညီၫြတ္ေရး ပါတီ၊ လီဆူ အမ်ိဳးသား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ပါတီ (ဒူးေလးပါတီ)၊ ရွမ္း တိုင္းရင္းသားမ်ား ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ (က်ားျဖဴ) တို႔ကလည္း ျပည္သူလူထု ၏ ဆႏၵသေဘာထားႏွင့္ ေဒသခံတို႔၏ ေရရွည္ အက်ိဳးစီးပြားကို ေရွးရႈၿပီး ခါကာဘိုရာဇီ အမ်ိဳးသား ဥယ်ာဥ္အား တိုးခ်ဲ့မည္ကို လုံးဝ (လုံးဝ) ကန႔္ကြက္ေၾကာင္း စက္တင္ဘာလ ၂၂ ရက္က သေဘာထား ထုတ္ျပန္ထား သည္။

ခါကာဘိုရာဇီ အမ်ိဳးသားဥယ်ာဥ္သည္ ေရခဲေတာင္ အမ်ားအျပားရွိၿပီး ကမာၻတြင္ အျမင့္ဆုံး စာရင္း ဝင္သည့္ ခါကာဘိုရာဇီ ေရခဲေတာင္ ရွိသျဖင့္ နိုင္ငံျခား ခရီးသြားမ်ား စိတ္ဝင္စားၿပီး လာေရာက္စြန႔္စားၾကသည့္ ေနရာလည္း ျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္ ေဒသခံမ်ားမွာ စားဝတ္ေနေရးအတြက္ အခက္အခဲ ရွိသျဖင့္ ေရခဲေတာင္ေျခမ်ားတြင္ အသက္အႏၲရာယ္ နီး သည့္ ေဆးျမစ္ရွာျခင္း၊ ေတာေကာင္လိုက္ျခင္း အလုပ္မ်ားကို လုပ္ကိုင္ၾကၿပီး နိုင္ငံျခား ခရီးသြားမ်ား လာလည္ပါက ၎တို႔၏ အထုပ္မ်ားကို ထမ္းသည့္ အထမ္းသမားမ်ားအျဖစ္သာ လုပ္ကိုင္ေနၾကသည္။

Irrawaddy News