ယူ႐ို ၁၅ သန္းေက်ာ္တန္ ေက်ာက္စိမ္းတြဲ တ႐ုတ္ကုန္သည္မ်ား၀ယ္ယူ

ေနျပည္ေတာ္တြင္ ျပဳလုပ္သည့္ (၅၄)ႀကိမ္ေျမာက္ ေက်ာက္မ်က္ရတနာျပပြဲ၌ေရာင္းခ်သည့္ ေက်ာက္စိမ္းမ်ားအနက္ ေစ်းအျမင့္ဆံုး ေက်ာက္စိမ္းေလာ့ တြဲတစ္တြဲကို ယူ႐ို ၁၅ သန္းေက်ာ္ (က်ပ္ ၂၃ ဘီလီယံေက်ာ္)ျဖင့္ တ႐ုတ္ကုန္သည္မ်ားက ၀ယ္ယူသြားသည္။

ၾကမ္းခင္းေစ်း ယူ႐ိုေငြရွစ္ ေသာင္းရွစ္ေထာင္ သတ္မွတ္ ထားၿပီး ေက်ာက္စိမ္းတံုး ေလး ျခမ္းပါ အေလးခ်ိန္ ၄၀ ကီလို ဂရမ္ရွိသည့္ ေက်ာက္စိမ္းေလာ့ တြဲကို ယူ႐ိုေငြ (၁၅,၉၉၀,၀၀၀) ျဖင့္ ေရာင္းခ်ႏုိင္ခဲ့ေၾကာင္း  ျပပြဲ ဗဟိုေကာ္မတီတြင္ ပါဝင္သည့္ ေက်ာက္စိမ္းလုပ္ငန္းေကာ္မတီ အတြင္းေရးမွဴး ဦးမင္းသူက ေျပာသည္။

‘‘အဲဒါက ဒီပြဲဲမွာ အျမင့္ဆံုး ေရာင္းရတဲ့ ေက်ာက္တြဲေပါ့။ တ႐ုတ္ျပည္ကပဲ ဆြဲသြားတာ။ ျမန္မာကုန္သည္ေတြ အေနနဲ႔က  သန္းေက်ာက္လိုက္ဆြဲႏိုင္တဲ့လူ နည္းတယ္။ ၁၂ သန္းတန္ ေက်ာက္အပါအဝင္ အေျခခံေစ်း မ်ားတဲ့ ေက်ာက္ေတြကေတာ့ မေရာင္းရဘူး’’ဟု ဦးမင္းသူက ေျပာသည္။

ေစ်းအျမင့္ဆံုး ေရာင္းရ သည့္ ေက်ာက္တြဲမွာ အတြဲအမွတ္(၄၈၈၄)ျဖစ္ၿပီး ၾသဂုတ္ ၁၀ ရက္က တင္ဒါစနစ္ျဖင့္ တြဲအမွတ္ (၄၄၀၁)မွ(၅၅၀၀)တြဲအထိေရာင္း ခ်ေသာ ေက်ာက္တြဲမ်ားတြင္ ပါ ဝင္ေရာင္းခ်ခဲ့ရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၎ကဆိုသည္။

ၾသဂုတ္ ၁၀ ရက္က ေရာင္း ခ်ခဲ့သည့္ ေက်ာက္တြဲစာရင္းမ်ား တြင္ အေျခခံေစ်းအမ်ားဆံုးျဖစ္ ေသာ ယူ႐ို ၁၂ သန္း သတ္မွတ္ ထားသည့္ ေက်ာက္စိမ္းတြဲပါဝင္ ခဲ့ေသာ္လည္း ေရာင္းခ်ခဲ့ရျခင္း မရွိဟု ျပပြဲက်င္းပေရးေကာ္မတီမွ သိရသည္။

ယူ႐ိုေငြျဖင့္ ေရာင္းခ်သည့္ (၅၄)ႀကိမ္ေျမာက္ ေက်ာက္မ်က္ ရတနာျပပြဲကို ေနျပည္ေတာ္ မဏိရတနာေက်ာက္စိမ္းခန္းမ တြင္ ၾသဂုတ္ ၂ ရက္မွစတင္ကာ ၁၀ ရက္ၾကာ က်င္းပခဲ့ၿပီး ေက်ာက္စိမ္းတြဲ ၆,၅၀၀ ေက်ာ္ ျပသေရာင္းခ်ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ယခင္ႏွစ္မ်ားက ျပဳလုပ္ခဲ့ သည့္ ေက်ာက္မ်က္ျပပြဲမ်ားတြင္ အိတ္ဖြင့္တင္ဒါစနစ္၊ ေစ်းၿပိဳင္ ေလလံစနစ္မ်ားျဖင့္ ေရာင္းခ်ခဲ့ ၿပီးေနာက္ ယခုႏွစ္တြင္ အိတ္ဖြင့္ တင္ဒါစနစ္ တစ္မ်ဳိးတည္းျဖင့္ ေရာင္းခ်ခဲ့သည္။ ေလလံစနစ္ မပါသျဖင့္ အၿပိဳင္အဆိုင္ ေစ်း ေပးဝယ္ယူမႈ အားနည္းသည္ဟု ျပည္တြင္း ေက်ာက္မ်က္ကုန္သည္ အခ်ဳိ႕က ေျပာသည္။

ယခုႏွစ္ ေက်ာက္မ်က္ျပပြဲ တြင္ တ႐ုတ္ကုန္သည္မ်ားကို ယွဥ္ၿပိဳင္ဝယ္ယူႏုိင္မႈ အားနည္း သျဖင့္ ျပည္တြင္း ကုန္သည္မ်ား ေက်ာက္စိမ္းဝယ္ယူရရွိမႈ နည္းပါးေၾကာင္း ေနျပည္ေတာ္ ေက်ာက္မ်က္ျပပြဲသို႔ တက္ ေရာက္ခဲ့သည့္ မႏၲေလးၿမိဳ႕မွ ေက်ာက္မ်က္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားက ေျပာသည္။

ေက်ာက္စိမ္းေက်ာက္မ်က္ မ်ားအား ယူ႐ိုေငြျဖင့္ ေရာင္းခ် သည့္ ေက်ာက္မ်က္ျပပြဲကို ေန ျပည္ေတာ္တြင္ တစ္ႏွစ္တစ္ႀကိမ္ က်င္းပေလ့ရွိၿပီး ယခုႏွစ္ျပဳလုပ္ခဲ့ သည့္ (၅၄)ႀကိမ္ေျမာက္ ေက်ာက္ မ်က္ျပပြဲသို႔ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပ ရတနာကုန္သည္ ၅,၂၀၀ ေက်ာ္ တက္ေရာက္ခဲ့ေၾကာင္း ျပပြဲဗဟို ေကာ္မတီမွ သတင္းထုတ္ျပန္ ထားသည္။

7Day Daily