ေက်ာက္စိမ္းသယ္ယူေရာင္းခ်ခြင့္ အစိုးရ ေျဖေလွ်ာ့ေပး

ကခ်င္ျပည္နယ္ လံုးခင္း-ဖားကန္႔ႏွင့္ ေမာ္လူး-ေမာ္ဟန္ ရတနာေျမတို႔မွထြက္ေသာ ေက်ာက္စိမ္းအသား ေက်ာက္အ႐ိုင္း ေအ၊ ဘီ အဆင့္မ်ားကို ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕သို႔ သယ္ေဆာင္ေရာင္းခ်ခြင့္ ျပဳလုိက္ေၾကာင္း သယံဇာတႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဝန္ႀကီးဌာနက ထုတ္ျပန္သည္။

ယခင္က အဆိုပါအဆင့္ မ်ားသည္ ေနျပည္ေတာ္သို႔ တိုက္ ႐ိုက္ ပို႔ေဆာင္ရျခင္းျဖစ္ၿပီး ယခု ေက်ာက္မ်က္လုပ္ငန္းရွင္မ်ား အ သင္း၏ ေတာင္းဆိုမႈေၾကာင့္ ေျဖ ေလွ်ာ့ေပးျခင္းျဖစ္သည္ဟု ကခ်င္ ျပည္နယ္ ေက်ာက္မ်က္လုပ္ငန္း ရွင္မ်ားအသင္း ဥကၠ႒ဦးေဇလြမ္း က ေျပာသည္။

ေက်ာက္မ်က္ရတနာေစ်း ကြက္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္လာေစရန္ ေက်ာက္စိမ္းအ႐ိုင္းမ်ား တရား မဝင္သယ္ယူပို႔ေဆာင္ ေရာင္းခ် ျခင္းႏွင့္ ျပည္ပသို႔ ထုတ္ျခင္းမ်ား ကို ထိေရာက္စြာ တားဆီးႏွိမ္နင္း ရန္ ခြင့္ျပဳခဲ့ေၾကာင္း ၾသဂုတ္ ၃ရက္စြဲျဖင့္ ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပသည္။

ထိုသို႔ခြင့္ျပဳရာ၌ တန္ဖိုးျဖတ္ အဖြဲ႕တြင္ မွတ္ပံုတင္၍ ရတနာခြန္ေဆာင္ၿပီးေသာ ေက်ာက္စိမ္းအ သား ေက်ာက္အ႐ိုင္းမ်ားျဖစ္ရ မည္ဟု ဆိုသည္။ ထိုသို႔ ေျဖေလွ်ာ့ျခင္းေၾကာင့္ ေက်ာက္မ်က္ရတနာအေခ်ာထည္လုပ္ငန္းမ်ား ပိုမို ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုး တက္လာေရးႏွင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္း အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ရရွိလာႏိုင္ ေၾကာင္း ပါရွိိသည္။

‘‘ဒါက ကြၽန္ေတာ္တို႔ ေတာင္းထားတာ။ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ကို  တင္ျပထားတာ။ အရင္ခြင့္ျပဳ ထားတာေတြက ေစ်းကြက္ေအာင္ျမင္ဖို႔ ခက္တယ္လို႔လည္း တင္ျပ ထားတာ။ ဒါကို ခြင့္ျပဳေပးတာ ပါ’’ ဟု ဦးေဇလြမ္းက ေျပာၾကား သည္။

ယခင္က ျမစ္ႀကီးနားသို႔ ရတနာေျမမ်ားမွ ေက်ာက္စိမ္း အ ႐ိုင္းတံုး စီ၊ ဒီ အဆင့္သာခြင့္ျပဳျခင္းျဖစ္ၿပီး ယင္းအဆင့္မ်ားသည္ အ ရည္မပါေသာ အသားေက်ာက္ အဆင့္သာျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ဆက္လက္ေျပာသည္။

ယခုကဲ့သို႔ အရည္ပါၿပီး ေက်ာက္စိမ္းအသားအဆင့္ျမင့္ သည့္ ေအ၊ ဘီ အဆင့္ေက်ာက္ စိမ္းတံုးမ်ား သယ္ေဆာင္ခြင့္ျပဳျခင္းေၾကာင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္အတြက္ ေစ်းကြက္ ပိုမိုေအာင္ျမင္လာႏိုင္ သည္ဟု ဦးေဇလြမ္းက ေျပာၾကားသည္။

အထက္ပါ ခြင့္ျပဳခ်က္အရ သယ္ေဆာင္ပါက ျမန္မာ့ရတနာ ေရာင္းဝယ္ေရး လုပ္ငန္းေအာက္ ရွိ နယ္႐ံုးမ်ားမွ ထုတ္ေပးသည့္ ခြင့္ ျပဳခ်က္တြင္ ကုမၸဏီ၊ အသင္း၊ ေက်ာက္စိမ္းအသား ေက်ာက္အ ႐ိုင္းအေရအတြက္၊ အရည္အေသြး၊ အေလးခ်ိန္၊ ရတနာခြန္ေပးေဆာင္ခဲ့သည့္ စာရြက္စာတမ္း၊ သယ္ေဆာင္သူ၏ ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္၊ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္အခ်က္အလက္ႏွင့္ လမ္းေၾကာင္းမ်ား ထည့္သြင္းရမည္ဟု ဆိုသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေက်ာက္ စိမ္းေရာင္းခ်မႈသည္ ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၇ ၾသဂုတ္၌ က်င္းပသည့္ (၅၄) ႀကိမ္ေျမာက္ျပပြဲတြင္ ယူ႐ုိ သန္း ၂၅၀ ေက်ာ္ရွိၿပီး ၂၀၁၆ တြင္ ေရာင္းခ်သည့္ ေက်ာက္စိမ္းမွာ ယူ႐ို သန္း ၄၈၀ ေက်ာ္ရွိခဲ့သည္။

7Day News