အႀကီးစားေက်ာက္မ်က္တူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ခြင့္မျပဳေတာ့သည့္ ျမန္မာ့ေက်ာက္မ်က္ရတနာဥပေဒၾကမ္းကို အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ အတည္ျပဳ

အႀကီးစားေက်ာက္မ်က္တူးေဖာ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို လုပ္ပိုင္ခြင့္မေပးေတာ့ဘဲ အလတ္စား၊ အေသးစားႏွင့္ တစ္ႏိုင္တစ္ပိုင္လုပ္ငန္းမ်ားကိုသာ တူးေဖာ္ခြင့္ေပးမည့္ ျမန္္မာ့ေက်ာက္မ်က္ရတနာ ဥပေဒၾကမ္းကို အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳလိုက္သည္။

အဆိုပါဥပေဒၾကမ္းကို ၾသ ဂုတ္ ၃ ရက္က က်င္းပသည့္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္တြင္ အတည္ျပဳ ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

အဆိုပါဥပေဒသည္ ၁၉၉၆ ျမန္မာ့ေက်ာက္မ်က္ရတနာဥပ ေဒ၊ ၂၀၀၃ ျမန္မာ့ေက်ာက္မ်က္ရ တနာ ဥပေဒကို ဒုတိယအႀကိမ္ ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒႏွင့္ ၂၀၁၆ ျမန္မာ့ေက်ာက္မ်က္ရတနာ ဥပ ေဒကို ဒုတိယအႀကိမ္ ျပင္ဆင္ သည့္ ဥပေဒမ်ားကို စုေပါင္းၿပီး အသစ္ျပန္လည္ျပင္ဆင္ေရးဆြဲ ထားျခင္းျဖစ္သည္။

ယခင္ေက်ာက္မ်က္ရတနာ ဥပေဒတြင္ အႀကီးစားေက်ာက္မ်က္လုပ္ငန္းမ်ားကို လုပ္ပိုင္ခြင့္ေပးထားၿပီး ယခုဥပေဒၾကမ္း၌ ယင္းအခ်က္ပါဝင္လာျခင္း မရွိေတာ့ေပ။ ‘‘ေက်ာက္မ်က္ရတနာေတြ နဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ ထုတ္လုပ္တူး ေဖာ္တာေတြ၊ ျဖန္႔ခ်ိေရာင္းခ်တာ ေတြ၊ အခြန္ေကာက္ခံတာေတြ စတဲ့ေနရာေတြမွာ ေခတ္ကာလ အေျခအေနနဲ႔ေရာ တရားဥပေဒနဲ႔ ပါ ညီၫြတ္ေအာင္အတြက္ ျပင္ ဆင္ ေရးဆြဲထားတာျဖစ္တယ္’’ ဟု အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ သယံ ဇာတႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးဆိုင္ရာ ေကာ္ မတီ ဥကၠ႒ ဦးေက်ာ္သီဟက ေျပာ သည္။ တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈမရွိ သည့္ ေနရာမ်ားတြင္ ေျမဧက ေပါင္းမ်ားစြာကို စက္ယႏၲရားႀကီး ေပါင္းမ်ားစြာျဖင့္ ႏွစ္ေပါင္းၾကာ ရွည္စြာ ထုတ္လုပ္တူးေဖာ္ေန သည့္ အႀကီးစားေက်ာက္မ်က္တူး ေဖာ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို အသစ္ ေရးဆြဲလိုက္သည့္ ယခုဥပေဒျဖင့္ ကန္႔သတ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ေျပာသည္။

အႀကီးစားေက်ာက္မ်က္တူး ေဖာ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို တူးခြင့္ မျပဳေတာ့သည့္ ေက်ာက္မ်က္ဥပ ေဒၾကမ္းကို ႀကိဳဆိုေၾကာင္း ေက်ာက္မ်က္လုပ္ငန္းရွင္အသင္း  အတြင္းေရးမွဴးဦးထြန္းလွေအာင္ က ေျပာသည္။

‘‘ေကာင္းတာေပါ့ဗ်ာ။ ႀကိဳ ဆိုပါတယ္။ သဘာဝပတ္ဝန္း က်င္ထိခိုက္ ဆံုး႐ႈံးမႈေတြ နည္း သြားမွာေပါ့။ ျပည္သူေတြအားလံုး အတြက္ ဝမ္းသာစရာပါ။ အေသး စား၊ အလတ္စားလုပ္ငန္းေတြပဲ ဆိုရင္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္က အဲဒီေလာက္ထိ မထိခိုက္ေတာ့ ဘူးေပါ့’’ဟု ၎ကဆိုသည္။

ေက်ာက္မ်က္ရတနာနယ္ ေျမမ်ားျဖစ္သည့္ မိုးညႇင္း၊ မိုင္း႐ွဴး၊လံုးခင္း၊ ဖားကန္႔၊ ခႏၲီးတို႔တြင္ လုပ္ကိုင္ေနသည့္ ေက်ာက္မ်က္တူး ေဖာ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏ သတ္မွတ္ ထားသည္ထက္ စက္ကိရိယာမ်ား ပိုမိုသံုးစြဲျခင္းစသည့္ ဥပေဒ ခ်ိဳး ေဖာက္မႈမ်ားေၾကာင့္ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ပ်က္စီးဆံုး႐ႈံးမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။

အဆိုပါအတည္ျပဳလိုက္သည့္ ဥပေဒၾကမ္းကို ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္တြင္ ဆက္လက္ေဆြးေႏြးမည္ျဖစ္ၿပီး လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္ သေဘာထားကြဲလြဲပါက ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္၌ ဆက္လက္ေဆြးေႏြးအတည္ျပဳခ်က္ရယူမည္ျဖစ္သည္။

7Day News