သက္စြန္႔ဆံဖ်ား ေရမေဆးေက်ာက္ရွာဘဝမ်ား (႐ုပ္သံ)

ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ဖားကန္႔ၿမဳိ႕နယ္၊ ဆိပ္မူေက်းရြာအုပ္စု၊ ကရင္ေခ်ာင္၊ စေပါ့ေက်းရြာအနီး ျမန္မာတေကာင္း ေက်ာက္မ်က္တူးေဖာ္ေရးကုမၸဏီ လုပ္ကြက္အတြင္းရွိ ဧရာမစြန္႔ပစ္ေျမစာပံုႀကီး ေအာက္မွာ ဝမ္းစာအတြက္ သက္စြန္႔ဆံဖ်ား ဝင္ေရာက္ ေက်ာက္မ်က္ရွာေဖြေနၾကတဲ့ ေရမေဆးေက်ာက္ရွာေဖြၾကသူမ်ား။