Home ဆည်များ ဒါပိန္ဆည္

ဒါပိန္ဆည္

ေနာက္ခံသမိုင္းေၾကာင္း

အစိုးရပိုင္ တရုတ္ဒါတန္းကုမၸဏီသည္ တရုတ္နယ္စပ္ရွိ ဒါပိန္ျမစ္ေပၚတြင္ ဆည္ခုႏွစ္ခု တည္ေဆာက္ရန္ အတြက္ သေဘာတူညီမႈရရွိထားၿပီးျဖစ္သည္။ ဒါပိန္ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္း အမွတ္(၁) ေဆာက္လုပ္ေရးကို ၂၀၀၇ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ ၁၉ရက္ေန႔တြင္ စတင္လုပ္ေဆာင္၍ ၂၀၁၁ေဖေဖာ္၀ါရီလတြင္ ၿပီးစီးခဲ့ၿပီး လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားမ်ား စတင္ေပးခဲ့သည္။ ၂၀၀၆ ခုႏွစ္ ျမန္မာ့သတင္းမ်ားအရ ဒါပိန္ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္း အမွတ္(၁)၏ ကုန္က်စရိတ္စုစုေပါင္းမွ ယြင္သန္းေပါင္း ၁၀၈သန္းခန္႔ရွိသည္ဟု ခန္႔မွန္းထားသည္။ ဒါတန္းကုမၸဏီအဆိုအရ ဆည္မ်ားမွ ရရွိမည့္ ၉၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေသာ စြမ္းအင္မွာ တရုတ္ႏိုင္ငံအတြက္ျဖစ္သည္။

ပါ၀င္သည့္ကုမၸဏီမ်ား
တရုတ္
  • တရုတ္ဒါတန္းေကာ္ပိုေရးရွင္း (China Datang Corporation)
  • တရုတ္ႏိုင္ငံအလယ္ပိုင္း လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားကြန္ယက္ကုမၸဏီ (Central China Power Grid Company)
  • ဆိုင္ႏိုဟိုက္ဒရို (Sinohydro)
  • တရုတ္ႏိုင္ အလယ္ပိုင္း ႏိုင္ငံတကာလွ်ပ္စစ္ကူးသန္္းေရာင္း၀ယ္ေရးကုမၸဏီ (Central China Power International Trade Company)
  • ဂ်န္ဇီး ေရးအရင္းအျမစ္ေနရာခ်ထားေရးႏွင့္ ဒီဇိုင္းအဖြဲ႔အစည္း (Jiangxi Water Resources Planing and Design Institute)
ျမန္မာ
  • ျမန္မာႏိုင္လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား ေကာ္ပိုေရးရွင္း (Myanmar Electric Power Enterprise)
  • ျမန္မာႏိုင္ငံ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား ၀န္ႀကီးဌာန
စိုးရိမ္ခ်က္မ်ား

ဒါပန္ဆည္တည္ေတာက္ေရးလုပ္ငန္းခြင္မွာ လံုၿခဳံေရးအတြက္ ျမန္မာစစ္တပ္မွ စစ္သားမ်ားပို႔ေဆာင္ၿပီး လံဳၿခဳံေရးခ်ထားခဲ့သည္။ ထိုအေျခအေနေၾကာင့္ ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရအဖြဲ႔ႏွင့္ သေဘာထားပိုမိုတင္းမာခဲ့သည့္အျပင္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ဇြန္လ ၉ရက္ေန႔တြင္ ျမန္စစ္တပ္ႏွင့္ ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္ၾကား တိုက္ပြဲမ်ား စတင္ျဖစ္ပြါးခဲ့သည္။ တိုက္ပြဲမ်ားေၾကာင့္ ေဒသခံ ၃၀၀၀၀ ခန္႕ အိုးမဲ့အိမ္မဲ့ ျဖစ္ခဲ့ရသည္။ ခန္႔မွန္းေျခ တရုတ္အလုပ္သမား ၃၀၀ ခန္႔မွာ တိုက္ပြဲမ်ားအၾကား ပိတ္မိေနခဲ့ေသာ္လည္း ေနာက္ဆံုးတြင္ တရုတ္ႏိုင္ငံသို႔ ျပန္ႏိုင္ခဲ့သည္။ တုိက္ပြဲကာလအတြင္း ဒါပိန္ ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းလုပ္ငန္း၏ ဆက္သြယ္ေရးလမ္းေၾကာင္းမ်ား ပ်က္စီးခဲ့ၿပီး လွ်ပ္စစ္လမ္းမေၾကာင္းလည္း ပိတ္ခဲ့ရသည္။

အေျဖရွာျခင္း

ဆည္၏ ဆိုးက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမ်ားကို ထိခိုက္ခံစားရသည္႔ ေဒသခံျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ ၎တို႔နယ္ေျမရွိ သယံဇာတ အရင္းအျမစ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားခ်သည့္ေနရာမ်ားတြင္ စစ္မွန္သည့္ပါ၀င္မႈမရွိမခ်င္း ႀကီးမားသည့္ ဆည္မ်ားတည္ေဆာက္မႈကို ရပ္တန္႔ရန္လိုအပ္ပါသည္။