ေက်းရြာသူရြာသားမ်ားမွာ စိုးရိမ္ေၾကာက္လန္႔မႈမ်ား၊ မေသခ်ာမေရရာမႈမ်ားကို ယခုခ်ိန္ထိ ႀကံဳေတြ႔ေနရဆဲ

ျမစ္ဆံုဆည္ေဒသရွိ ေက်းရြာသူရြာသားမ်ားမွာ စိုးရိမ္ေၾကာက္လန္႔မႈမ်ား၊ မေသခ်ာမေရရာမႈမ်ားကို ယခုခ်ိန္ထိ ႀကံဳေတြ႔ေနရဆဲျဖစ္သည္

ေအာက္တုိဘာ ၁၄ ရက္၊ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္။

အေရးေပၚထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္။

ကခ်င္လူမႈဖြံ႕ၿဖိဳးေရးကြန္ယက္အဖဲြ႔မွ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္။

ျမန္မာစစ္အစိုးရမွ ျမစ္ဆံုဆည္ကုိ ဆုိင္းငံ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ေသာ္လည္း ေဒသခံ ကခ်င္ေက်းရြာသူ ရြာသားမ်ားမွာ စီမံကိန္းရပ္တံ့မည့္ အရိပ္အေယာင္ေလးမွ်ပင္ မေတြ႔ရ ေသးပဲ ၄င္းတုိ႔၏ အနာဂတ္အတြက္ မေသခ်ာမေရရာမႈႏွင့္ စိုးရိမ္ေၾကာက္လန္႔မႈမ်ားမွာ ယခုခ်ိန္ထိ ရွိေနဆဲပင္ျဖစ္သည္။

ကခ်င္လူမႈဖြ႔ံၿဖိဳးေရးကြန္ယက္အဖဲြ႔ (KDNG) မွ ယေန႔ထုတ္ျပန္ခဲ့သည့္ ေနာက္ဆံုး သတင္းတပုဒ္ အရ စီမံကိန္းအတြက္ အေထာက္အပံ့မ်ား၊ ပစၥည္းကရိယာမ်ားမွာ ယခင္ အေနအထားအတုိင္း ရွိၿမဲတုိင္း ရွိေနၿပီး ေဒသခံမ်ားအေပၚ လံုၿခံဳေရးအရ တင္းၾကပ္မႈမ်ားမွာလည္း ဆက္လက္ရွိေန ဆဲပင္ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ျပင္ ျမစ္ဆံုဆည္ ေဆာက္လုပ္ေရးေနရာရွိ ဆိုး၀ါးလွသည့္ ေရႊတူးေဖာ္ေရး လုပ္ငန္းကိုလည္း ဆက္လက္ လုပ္ေဆာင္ေနဆဲပင္ ျဖစ္သည္။

ဆုိင္းငံ့ေၾကာင္း သတင္းမထြက္ခင္ကပင္ ဆည္ေဆာက္လုပ္ေရးခြင္တြင္ မိုးရာသီေၾကာင့္ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားမွာ ေခတၱစဲေနခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ သတင္းထြက္ၿပီး သည့္ေနာက္တြင္လည္း ဆည္စီမံကိန္း၏ အေျခခံဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားမွာ ယခင္အ တုိင္း ဆက္ရွိေနဆဲျဖစ္သည္။ ေအာက္တုိဘာ ၁၁ ရက္ေန႔တြင္လည္း တရုတ္အလုပ္သမား မ်ားမွာ ဆည္တည္ေဆာက္သည့္ေနရာ ေတာင္ဘက္ပိုင္းရွိ ေျမေလ႔လာ တုိင္းထြားျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ လွ်က္ရွိၿပီး ျမစ္ဆံုဆည္ေဒသမွ တရုတ္ နယ္စပ္ၿမိဳ႕ျဖစ္သည့္ Tengchong ၿမိဳ႕သုိ႔ အေထာက္အပံ့ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးလမ္းအတြက္ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းကို လုပ္ေဆာင္ ခဲ့ၾကသည္။

ဆုိင္းငံ့သတင္းထြက္ေပၚေနသည့္ၾကားမွပင္ စီမံကိန္းကို အဓိကဦးစီးလုပ္ေဆာင္ေနသည့္ တရုတ္ႏုိင္ငံ စြမ္းအင္ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ေကာ္ပုိေရးရွင္း (CPI) ၏ ၀န္ထမ္းတဦးမွ စီမံကိန္းကို မိုးရာသီၿပီးလွ်င္ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ မည္သည့္ပစၥည္းကိရိယာမွ မေျပာင္းေရႊ႕ရန္ ၄င္းတုိ႔၏ စီမံကိန္းမဟာမိတ္ျဖစ္သည့္ ေအးရွားေ၀ါလ္၏ ေဒသခံ၀န္ထမ္းအား မၾကာေသးမီးကပင္ ေျပာခဲ့သည္။

ျမစ္ဆံုဆည္ဆုိင္းငံ့တာနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး သမၼတေျပာခဲ့တဲ့အေပၚ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ ယံုၾကည္မႈမရွိ ဘူးဟု ဆည္တည္ေဆာက္သည့္ေဒသမွ ရြာသားတဦးမွ ေျပာခဲ့သည္။ ေဆာက္လုပ္ေရး နယ္ေျမမွာ အလုပ္သမားေတြ၊ ဆည္ေဆာက္လုပ္မယ့္ စက္ကရိယာေတြကို ကြ်န္ေတာ္တို႔ အခု ထိ ေတြ႔ေနရတုန္းပဲ

မိမိတို႔ KDNG အေနျဖင့္ CPI မွ တရား၀င္ ရပ္တံ့ေၾကာင္း သတင္းထုတ္ျပန္ရန္၊ ၀န္ထမ္းမ်ား ႏွင့္ စက္ပစၥည္းကရိယာမ်ားအားလံုးကို ရုပ္သိမ္းသြားရန္ႏွင့္ ေနရာေျပာင္းေရႊ႕ခံရသည့္ ေဒသခံ ေက်းရြာသူ ရြာသားမ်ားအားလံုးကို ၄င္းတုိ႔၏ မူလေနအိမ္မ်ားသို႔ လံုၿခံဳစြာ ျပန္လည္ေနထုိင္ခြင့္ ေပးရန္အတြက္ ေတာင္းဆိုပါသည္။

ဧရာ၀တီျမစ္ျမစ္ဆုံေရကာတာ စီမံကိန္း ဆည္ ၇ ခုလံုးဟာ ျမစ္ေၾကာင္းကို အမွီျပဳေနထုိင္ၾကတဲ့ ျပည္သူ သန္းေပါင္းမ်ားစြာကို ဆိုးဆုိး၀ါး၀ါး ထိခိုက္ေစပါတယ္။ ဆိုင္းငံ့ရံုသာမကပဲ တရား၀င္ ရပ္တံ့မႈမရွိေသးသေရြ႕ က်မတုိ႔အေနနဲ႔ ဆည္ေဆာက္လုပ္ေရး စီမံကိန္းေတြကို ဆက္ၿပီး ခုခံ ရင္ဆုိင္သြားမွာပဲဟု KDNG မွ အနန္မွ ေျပာခဲ့သည္။

ဆက္သြယ္ရန္: အနန္ (+66) 848854154

Email: kdngchn@gmail.com

ျမစ္ဆုံေနာက္ဆုံးရ ဓာတ္ပုံသတင္းမ်ားကို ရယူရန္ www.kdng.org တြင္ရယူႏုိင္ပါသည္။