သတင္း
0

ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္း ၁၈ ခု အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ တ႐ုတ္-ျမန္မာ ႏွစ္ႏိုင္ငံ သေဘာတူညီ

တ႐ုတ္ကုမၸဏီမ်ား လုပ္ ကိုင္ခြင့္ရရွိထားေသာ ေရအား လွ်ပ္စစ္စီမံကိန္း ၁၈ ခုကို လာမည့္ အစိုးရသစ္လက္ထက္တြင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ တ႐ုတ္-ျမန္မာႏွစ္ႏိုင္ငံအၾကား ယခုလဆန္းပိုင္း၌ သေဘာတူညီခဲ့ ေၾကာင္း လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား၀န္ႀကီး ဌာနမွ သတင္းရရွိသည္။ ျမန္မာႏွင့္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံအ ၾကား…

ထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ား
0

သတၱဳတြင္း၀န္ႀကီးဌာနသည္ ျပည္သူလူထုမ်ား၏ ဧရာ၀တီကာကြယ္ေရးေတာင္းဆုိ မႈမ်ားကို လ်စ္လ်ဴရႈ

ကခ်င္လူမႈဖြ႔ံၿဖိဳးတုိးတက္ေရးကြန္ယက္အဖြဲ႔၏ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္ အေရးေပၚထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္ ေအာက္တုိဘာ ၂၁ ရက္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္။ ျမန္မာ့သတၱဳတြင္း၀န္ႀကီးဌာနသည္ ျပည္သူလူထုမ်ား၏ ဧရာ၀တီကာကြယ္ေရးေတာင္းဆုိ မႈမ်ားကို လ်စ္လ်ဴရႈ၍ ျမစ္ဆံုေဒသအတြင္း ေရႊတူးေဖာ္မႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ေနသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ သမၼတႀကီးသည္ “ျပည္သူလူထုဆႏၵ” ေၾကာင့္ဟုဆိုကာ…