သတင္း
0

ဖားကန္႔ေဒသရွိ ေက်ာက္မ်က္ကုမၸဏီ လုပ္ငန္းခြင္တစ္ခုအတြင္း ေျမစာၿပိဳက်မႈေၾကာင့္ ဘက္ဟိုးႏွစ္စီး ေရေအာက္နစ္ျမဳပ္ၿပီး ေရမေဆးသမားတစ္ဦး ေပ်ာက္ဆံုးေန

ဖားကန္႔ေဒသရွိ ေက်ာက္မ်က္ကုမၸဏီ တစ္ခုမွ လုပ္ငန္းခြင္တစ္ခုအတြင္း ေျမစာၿပိဳက်မႈေၾကာင့္ ဘက္ဟိုးႏွစ္စီး ေရေအာက္နစ္ျမဳပ္ၿပီး ျပင္ပမွ ညအခ်ိန္ ေရမေဆးေက်ာက္ ၀င္ေရာက္ရွာေဖြသူတစ္ဦး ေပ်ာက္ဆံုးေနေၾကာင္း သိရသည္။ စက္တင္ဘာ ၃၀ ရက္ နံနက္ ၁ နာရီ ၀န္းက်င္တြင္…

ထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ား
0

သတၱဳတြင္း၀န္ႀကီးဌာနသည္ ျပည္သူလူထုမ်ား၏ ဧရာ၀တီကာကြယ္ေရးေတာင္းဆုိ မႈမ်ားကို လ်စ္လ်ဴရႈ

ကခ်င္လူမႈဖြ႔ံၿဖိဳးတုိးတက္ေရးကြန္ယက္အဖြဲ႔၏ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္ အေရးေပၚထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္ ေအာက္တုိဘာ ၂၁ ရက္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္။ ျမန္မာ့သတၱဳတြင္း၀န္ႀကီးဌာနသည္ ျပည္သူလူထုမ်ား၏ ဧရာ၀တီကာကြယ္ေရးေတာင္းဆုိ မႈမ်ားကို လ်စ္လ်ဴရႈ၍ ျမစ္ဆံုေဒသအတြင္း ေရႊတူးေဖာ္မႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ေနသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ သမၼတႀကီးသည္ “ျပည္သူလူထုဆႏၵ” ေၾကာင့္ဟုဆိုကာ…