သတင္း
0

ဖားကန္႔ၿမိဳ႕နယ္ အတြင္းသို႔ တရားမ၀င္ ေရာက္ရွိေနသည့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသားမ်ား ေတြ႕ရွိပါက သတင္းေပးပို႔သူအား ဆုေငြက်ပ္ တစ္သိန္း ခ်ီးျမႇင့္မည္ဟု သိရ

ႏိုင္ငံျခားသား လာေရာက္ခြင့္ ကန္႔သတ္ထားသည့္ ဖားကန္႔ၿမိဳ႕နယ္ အတြင္းသို႔ တရားမ၀င္ ေရာက္ရွိေနသည့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသားမ်ားအား ေတြ႕ရွိပါက သတင္းေပးပို႔သူအား ဖားကန္႔ၿမိဳ႕နယ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕မွ ဆုေငြက်ပ္တစ္သိန္း ခ်ီးျမႇင့္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ အဆိုပါ အေၾကာင္းအရာအား ရပ္ကြက္၊ ေက်းရြာအုပ္စု အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားသို႔…

ထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ား
0

သတၱဳတြင္း၀န္ႀကီးဌာနသည္ ျပည္သူလူထုမ်ား၏ ဧရာ၀တီကာကြယ္ေရးေတာင္းဆုိ မႈမ်ားကို လ်စ္လ်ဴရႈ

ကခ်င္လူမႈဖြ႔ံၿဖိဳးတုိးတက္ေရးကြန္ယက္အဖြဲ႔၏ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္ အေရးေပၚထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္ ေအာက္တုိဘာ ၂၁ ရက္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္။ ျမန္မာ့သတၱဳတြင္း၀န္ႀကီးဌာနသည္ ျပည္သူလူထုမ်ား၏ ဧရာ၀တီကာကြယ္ေရးေတာင္းဆုိ မႈမ်ားကို လ်စ္လ်ဴရႈ၍ ျမစ္ဆံုေဒသအတြင္း ေရႊတူးေဖာ္မႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ေနသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ သမၼတႀကီးသည္ “ျပည္သူလူထုဆႏၵ” ေၾကာင့္ဟုဆိုကာ…