သတင္း

သဘာ၀အရင္းအျမစ္ႏွင့္ ဖက္ဒရယ္ဆိုင္ရာ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲ

  ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိုအေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ရန္ အဓိကအခန္က႑ျဖစ္သည့္ သဘာဝသံယံဇာတဆိုင္ရာ ဖက္ဒရယ္စနစ္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး Workshop ကို KDNG, BEWG မွဦးေဆာင္ကာ National Brotherhood Federation (NBF)...
8,020FansLike
100FollowersFollow
8SubscribersSubscribe

ဓါတ္ပံု

ပံုႏွိပ္ထုတ္ေ၀မႈ

ဗီဒီယို